Crisisheffing (tijdelijk) weer van de baan

De eindheffing van 16% voor ondernemingen over het loon van werknemers dat in 2013 de € 150.000 overstijgt is recent gesneuveld. Dit blijkt uit het sociaal akkoord dat het kabinet heeft gesloten met de sociale partners.

In het bericht ‘Crisisheffing hoge lonen ook in 2014’ kon u lezen over het benodigde aanvullende bezuinigingspakket van het kabinet. De werkgevers- en werknemersorganisaties moesten nog over deze plannen overleggen en hebben uiteindelijk het pakket van tafel geschoven.

Maatregelen bezuinigingspakket gaan niet door

In het sociaal akkoord (pdf) zijn afspraken gemaakt over het ontslagrecht, de maximale duur van de WW-uitkering, flexwerkers, het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en de opbouw van pensioen. Daarnaast gaan de maatregelen uit het bezuinigingspakket van 1 maart dus niet door. Naast de genoemde crisisheffing geldt dit dus ook voor het niet-indexeren van belastingschijven en heffingskortingen, de nullijn voor rijksambtenaren en mensen in de zorg en het intrekken van budget voor lastenverlichting van bedrijven.

Crisisheffing niet definitief van tafel

Het pakket is echter nog niet definitief van tafel. Mocht uit de berekeningen van het CPB blijken dat de doelstellingen voor 2014 niet worden gehaald, dan komen er alsnog aanvullende maatregelen. De kans bestaat dat het bezuinigingspakket dan toch weer uit de onderste lade komt.

Bron: Rendement Uitgeverij