Accountant: Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

Als accountant zijn er een aantal taken die beroepsspecifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden met zich mee brengen. Er zijn weinig functies binnen een bedrijf waar je de verantwoordelijkheid voor meer mensen draagt. Wat dat betreft is accountant in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht een zeer sociaal beroep (nog buiten beschouwing gelaten dat je vaak in teams werkt).

Een van de kerntaken van een accountant is het analyseren en controleren van financiële gegevens. Hier hangt veel, soms zelfs alles van af voor een organisatie. Je kunt je dus voorstellen dat je de nodige verantwoordelijkheid draagt. Deze verantwoordelijkheid draag je niet altijd alleen, vaak werk je in een team. Voor het werken in teamverband zijn weer andere zaken van belang, namelijk je vermogen tot goede communicatie.

Communicatieve vaardigheden
Je communicatieve kwaliteiten zul je ook nodig hebben wanneer je bedrijven
informeert over de financiële stand van zaken, of over bijvoorbeeld de mogelijke fraude van een manager of wanneer je een onderneming van winst of faillissement op de hoogte stelt. Hier komt wederom aan het licht dat je als accountant een grote verantwoordelijkheid draagt, een fout mag natuurlijk niet gemaakt worden als je iemand van fraude beschuldigd.

De taken van een accountant houden hier echter nog niet op. Behalve het opstellen en controleren van de financiële boekhouding en het rapporteren van je analyses en bevindingen geef je advies op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak (hoewel deze taken bij grote bedrijven vaak gescheiden zijn om belangenverstrengeling te vermijden). Al met al zijn er uiteenlopende taken te vervullen als accountant zodat als het een je niet zo aanstaat je altijd genoegen kunt halen uit andere taken. Check deze website: watdoeteenaccountant