Arbeidsmarkt 2012
Waar we in 2008 nog stelden dat het met de werkgelegenheid in de Accountancy goed gesteld was moeten we hier anno 2012 toch wat nuances in aanbrengen. De economische recessie heeft inmiddels tot een geheel ander aannamebeleid bij de accountants- en belastingadvieskantoren geleid. Waar voorheen nog veelal werd geworven op beoogde groei wordt er nu uitsluitend gekeken naar “harde” vacatures. Vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van een medewerker. Veelal wordt er dan eerst intern bekeken of deze plek niet op een andere manier kan worden opgevuld door ondermeer verschuiving binnen het bestaande personeelsbestand. Lukt dit niet, dan wordt er actief geworven.

Minder arbeidsplaatsen
Maar ook kunnen we spreken van stevige bezetting vermindering; klanten lopen weg of gaan failliet. Als je dan als kantoor niet instaat bent om nieuwe klanten aan te trekken, dan vervallen er arbeidsplaatsen. Ook dit fenomeen zien we veel.
Toch is er voor goede (assistent) accountants altijd een plek te vinden. Wel betekent het in de huidige arbeidsmarkt vaak langer zoeken dan voorheen. En dat ‘het pad’ naar een nieuwe betrekking hobbelig is.

Kantoren bepalen
De werkgevers – dus de kantoren – bepalen en hanteren zeer hoge eisen. Kantoren nemen ook alle tijd voor de sollicitatieprocedures en zullen zeker geen overhaaste beslissingen nemen. Dit heeft overigens wel als voordeel dat de keuze voor een nieuwe medewerker weloverwogen genomen is, m.a.w.: een grote kans op een goede match.

Salaristechnisch zien we het afgelopen jaar veelal (assistent) accountants die gelijk oversteken. Een overstap maken om er financieel op vooruit te gaan past niet binnen de huidige economie. De tijden dat je met een mooi aanbod werd binnengehaald zijn(voorlopig) voorbij.

De toekomst?
Moeten we ons zorgen gaan maken over de toekomst van iedereen die nu Accountancy aan het studeren is? Nee absoluut niet. Voor goede (adviesvaardige) accountants is er altijd plek. Juist in tijden van economische neergang zijn er veel bedrijven die een beroep doen op een accountantskantoor voor het managen van hun financiële situatie.

Jaarverslagen zullen altijd moeten worden opgesteld en de boekhouding zal altijd moeten worden gedaan. Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het in tijden van economische voorspoed nog beter gesteld is met de werkgelegenheid voor accountants. Ondermeer startende bedrijven, bedrijven die willen uitbreiden, overnames en andere investeringen zijn bij uitstek zaken die een groei van de vraag naar accountants veroorzaken gedurende tijden van hoogconjunctuur.

Voor meer informatie of vrijblijvende vragen over de arbeidsmarkt voor accountants kan iedereen altijd met ons contact opnemen. Bel 0297 – 24 14 59 en vraag naar Peter A. Tijssen, consultant Werving en Selectie, met jarenlange ervaring binnen Adviesgroep88.